12 მაისი – მაშტაბური საპოლიციო ოპერაცია თბილისის კლუბებში

ავტორები : გურამ იმნაძე
კახაბერ სოსელია
ეკა მამრიკიშვილი

კვლევა