საქართველოში წამების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით ბოლო ათწლეულის მანძილზე არსებული გამოწვევები

ავტორი: ცირა ჭანტურია

პოლიტიკის დოკუმენტი