ირიბი ჩვენება – საერთო სასამართლოების პრაქტიკის კვლევა

ავტორი: ირინე ურუშაძე

კვლევა