იმუნიტეტი როგორც ხელშეუხებლობის გარანტი

ავტორები : საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო

ანგარიში