პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის სისტემაში

ავტორები: მარიამ მხატვარი, ქეთევან კუკავა, ანი ნასრაშვილი, გურამ იმნაძე, იაგო კაჭკაჭიშვილი, გიორგი ლოლაშვილი

ანგარიში