მოწმის დაკითხვის ახალი წესის კვლევა

კვლევის ავტორი: თამარ ავალიანი

კვლევა