მითვისება და გაფლანგვა (საქართველოს კანონმდებლობისა და სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზი)

mitviseba da gaflangva_KDA_013_cropped

ედუარდ მარიკაშვილის კვლევა მიზნად ისახავს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის (მითვისება ან გაფლანგვა) საკანონმდებლო და პრაქტიკული ხარვეზების იდენტიფიცირებას. ნაშრომის მოცულობითი ნაწილი ეთმობა 182-ე მუხლის ბუნდოვანი დისპოზიციისა და ტერმინების ანალიზს. ნაშრომში, ასევე, განხილულია მითვისებისა და გაფლანგვის სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობებისგან გამიჯვნის საკითხი.