არასრულწლოვანი ბრალდებულის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში

ავტორები: ანტონ ქელბაქიანი, ნატალია ცაგარელი, გიორგი ტურაზაშვილი

ანგარიში