წარმოდგენილ დოკუმენტში მიმოხილულია ის ძირითადი საკითხები, რაც კოდექსის მიღებიდან დღემდე, წარმოადგენდა საზოგადოებრივი და პროფესიული დისკუსიების საგანს.
ნახვა
გადმოწერა