10 წელი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიღებიდან

2009 წელს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებები სისხლის სამართლის სფეროში განხორციელებულ ცვლილებებს შორის ყველაზე მასშტაბურ ეტაპად შეიძლება ჩაითვალოს. საპროცესო კოდექსის ცვლილებების მიზანი მართლმსაჯულების მიმართ საზოგადოების ნდობის გაზრდა და ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოძიების უზრუნველყოფა იყო. მნიშვნელოვანი სიახლე იყო ინკვიზიციური მოდელიდან შეჯიბრებით სისტემაზე გადასვლა, შესაბამისად, სამართალწარმოების პროცესში მოსამართლის როლის განსხვავებულად დარეგულირება, უშუალობის პრინციპი, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა და ა.შ. […]

uniInc.php

Discussion on Reforming the Rules of Interrogation of Witnesses

Open Society Georgia Foundation is actively working on the issue. Representatives of Foundation held a number of meetings and took part in discussions around this issue, also participated in working group of the Parliament on the interrogation of witnesses and collaborated with international experts in researching Georgian and foreign practices.With the support and initiative of […]

Criminal Justice Working Group Met with Neil Weinstein

The Open-Society Georgia Foundation hosted a meeting of criminal justice working group and Neil Weinstein. The primary aim of the meeting was to discuss upcoming reform of the Code on Administrative Offences of Georgia. Due to the objections expressed by the Government regarding the transfer of certain Administrative offences into the Criminal Code, the members […]

Load more